07 மே, 2011

'' 35 ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்று வரை தொடர்கிறது தேசிய தலைவரின் விடுதலைப் பயணம் ''

துவக்கம் மே 5 1977

'' 35 ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்று வரை தொடர்கிறது தேசிய தலைவரின் விடுதலைப் பயணம் ''

''புலிகளின் உள் கட்டமைப்பு''

கடற்புலிகள்

வான்புலிகள்

பெண்புலிகள்

*மாலதி படையணி

*சோதியா படையணி

*அன்பரசி படையணி

சிறுத்தைகள்

கரும்புலிகள்
*தரைக்கரும் புலிகள்
*கடற் கரும்புலிகள்

கிட்டு பீராங்கி படையணி

விமான எதிர்ப்பு படையணி

*ராத விமான எதிர்ப்பு படையணி

விக்ரர் கவசவாகன எதிர்ப்பு படையணி

லெப். கேணல் குட்டிசிறி மோட்டார் படையணி

ஜெயந்தன் படையணி

சார்ள்ஸ் அன்ரனி படையணி

இம்ரான் பாண்டியன் படையணி

இம்ரான் பாண்டியன் உந்துருளி அணி

எல்லை படை

துணைப்படை

வழங்கல் பிரிவு

மருத்துவ பிரிவு
*திலீபன் மருத்துவ சேவை
*பென்னம்மான் மருத்துவ சேவை

உளவுப்பிரிவு

கொள்முதல் பிரிவு

பரப்புரை பிரிவு

தமிழீழ பொறியியல் துறை

வெடிபொருள் தொழில்நுட்ப பிரிவு

கணிணி தொழில்நுட்ப பிரிவு

இலத்திரனியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

போர்கருவி தொழிற்சாலை

தமிழீழ இராணுவ விஞ்ஞான கல்லூரி

விடுதலைப்புலிகளின் ஆங்கில கல்லூரி

திரைப்படஇ புத்தக மொழிபெயர்ப்பு துறை

தமிழீழ விடுதகலைப்புலிகளின் அரசியல் பிரிவு

தமிழீழ விளையாட்டு துறை

தமிழீழ கல்வி மேம்பாட்டு கழகம்

தமிழீழ கலை பண்பாட்டு கழகம்

தமிழீழ நீதித்துறை

தமிழீழ நிர்வாக துறை

தமிழீழ நிதி துறை

தமிழீழ வங்கி

தமிழீழ காவல்துறை

தமிழீழ பேக்குவரத்து கழகம்

விடுதலைப்புலிகளின் சுகாதாரப் பிரிவு

சூழல் நல்லாட்சி ஆணையம்

தமிழீழ வனவள பாதுகாப்பு பிரிவு

பொருண்மிய மேம்பாட்டு நிறுவனம்

பொருண்மிய மதியுரைகம்

தமிழீழ காலநிலை அவதானிப்பு நிலையம்

ஓளிக்கலைப்பிரிவு
*தமிழிழ தேசிய தெலைக்காட்சி
*நிதர்சனம்
*ஒளி வீச்சு

ஒலிபரப்பு
*புலிகளின் குரல்

பத்திரிகை

இதைவிட இரகசியமான சில படைகளும் உண்டு

இன்று வரை தொடர்கிறது விடுதலை புலிகளின்பயணம்.