20 மார்ச், 2011

Mr Smith Goes to Washington | மிஸ்டர் ஸ்மித் கோஸ் டூ வாஷிங்டன்

Mr Smith Goes to Washington | மிஸ்டர் ஸ்மித் கோஸ் டூ வாஷிங்டன்

Alfred Hitchcock - Master of Suspense | ஆல்ஃபிரட் ஹிட்ச்காக் - மாஸ்டர் ஆஃப் சஸ்பென்ஸ்

Alfred Hitchcock - Master of Suspense | ஆல்ஃபிரட் ஹிட்ச்காக் - மாஸ்டர் ஆஃப் சஸ்பென்ஸ்

Ronin - World Cinema | ரோனின் - மாஸ்டர் இல்லாத சாமுராய்

Ronin - World Cinema | ரோனின் - மாஸ்டர் இல்லாத சாமுராய்

The International | தி இ‌ண்டர்நேஷனல்

The International | தி இ‌ண்டர்நேஷனல்

17 மார்ச், 2011

அரசியல்

 இன்றைய அரசியல் நிலைமை மிக மோசமாக உள்ளது ,அரசியல் படுகொலைகள் ,மலிவாகவும் (சாதிக்பாஷா ராசாவின் நண்பர் ),கூட்டணி காமெடிகளும் தமிழகத்தை மிக மோசமான இடத்துக்கு சென்றுவிட்டது ,கொடுமை ,தமிழனின் நிலைமை  அய்ய்ய்யோஓ பாவம் தமிழகம்